Woordenschat op je digibord met Ponzie

Woordenschat op je digibord met Ponzie

Besteed jij genoeg aandacht aan woordenschat en zinsbouw?

Heb je wel eens het gevoel dat je niet voldoende aandacht besteed aan woordenschat of zinsbouw?

Leerlingen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) hebben vaak een zwakke woordenschat en problemen met zinsbouw, hoe meer oefening ze krijgen, hoe beter. 

Maar ook leerlingen zonder TOS  kunnen extra oefening op deze taaldomeinen vaak goed gebruiken.

Heb je vraagtekens wat je zou kunnen doen aan deze domeinen maar ontbreekt het je aan tijd om er inspiratie voor te zoeken?

Dan heb ik hier de ideale digitale tool voor jou, geschikt voor op je digibord of op een iPad of tablet.

 

Via de website www.pondr.space kun je in een handomdraai een leuke activiteit op je digibord of tablet zetten.

Deze website biedt veel mogelijkheden voor woordenschat en  zinsbouw activiteiten.

Wat is Ponzie en hoe werkt het?

Ponzie is het denkwolkje zoals je hier ziet op de foto en komt in beeld zodra je de website opent.

Je start door een woord in te typen, na een paar seconden wachten verschijnt er een woordwolk om jouw ingevoerde woord heen.

Met het scrolwiel op je muis kun je deze woordwolk groter of kleiner maken.
Handig wanneer je met jongere of taalzwakke leerlingen werkt, die een grote woordwolk niet ineens kunnen overzien.

Binnen de woordwolk kun je vervolgens woorden arceren of zelfs een woord eruit slepen om vervolgens weer een nieuwe woordwolk te creëren .

 

“To pondr” betekent letterlijk vertaald “overpeinzen”.

Met deze “digitool” kun je dan ook met behulp van Ponzie een semantisch netwerk rondom een woord overpeinzen.

 

 

Wat kan Pondr jou bieden in de klas?

Met je eerste woordwolk heb je vele mogelijkheden.

 • Je kunt zelf woorden toevoegen via het plusteken
 • Je kunt een woord vasthouden en verslepen, waarmee je een nieuwe subwolk creeert.
 • Je kunt op een leeg stuk van je canvas een nieuw woord intypen zodat je een andere wolk krijgt in hetzelfde scherm
 • Je kunt meerdere tabbladen openen, en deze onafhankelijk bewerken.

Bekijk in deze video hoe deze handige website precies werkt.

Wat zijn de mogelijkheden van Pondr in de klas?

Met Pondr kun je, zoals eerder gezegd, goed werken aan de taaldomeinen woordenschat en zinsbouw.

Hieronder een paar praktische tips voor in de klas.

1. Ontdek de betekenis

Kies een onbekend (thema)woord met jouw groep en voer het in op de website, ga vervolgens met jouw groep praten over de woorden in de wolk, komen ze er nu wel achter wat dit woord betekent?
Je bent op deze manier bezig met denken over taal, over taalrelaties, over semantische netwerken en werkt dus aan metacognitie.
Let op: laat de leerlingen hier niet teveel raden, de kans bestaat dan dat een woord met een verkeerde betekenis wordt opgeslagen in het geheugen.

 

 

2. Brainstorm rondom een woord

Kies een bekend woord en typ het in op de website. Voordat je Ponzie de woordwolk laat creëren,  ga je eerst je groep langs om te peilen wat zij denken dat Ponzie zal vinden.

Je zou deze woorden apart kunnen noteren op een papier of op een ander tabblad van je digibord.
Wanneer je daarna het woord invoert op pondr.space kijk je samen of Ponzie met dezelfde woorden komt als jouw leerlingen.
Welke woorden zijn niet genoemd, waarom denk je dat ze niet of juist wel genoemd worden door Ponzie?
Ook hier komt weer een behoorlijk stuk metacognitie om de hoek kijken.

 

 

3. Maak een mindmap vanuit een semantisch netwerk

Wanneer je een woordwolk hebt gecreëerd, kun je met de arceerfunctie van de website een aantal woorden in categorieën verdelen.

De woorden die een hoofdcategorie kunnen vertegenwoordigen, sleep je vervolgens eruit en hier omheen laat je een nieuwe wolk door Ponzie bedenken.

Heb je nog een nieuw categoriewoord bedacht, dubbelklik dan met je muis op een lege plek en maak een nieuwe woordwolk binnen hetzelfde canvas.

De woorden uit de diverse wolken kunnen dan vervolgens in een mindmap worden gesorteerd.

Voor tips voor een goede mindmaptool verwijs ik je naar mijn artikel over de top 5 van mindmaptools voor in de klas.

Laat er ook afbeeldingen bij zoeken en maak daarna een afdruk voor op de taalmuur van je klas.

4. Zinnen bouwen met Ponzie 

Kies een themawoord, laat Ponzie een woordveld creëren, en ga vervolgens met deze woorden zinnen maken. 

Bijvoorbeeld:

 • Zet de leerlingen individueel of in tweetallen aan de slag. Schrijf zoveel mogelijk zinnen op die je kunt bedenken.
 • Maak een zo lang mogelijke zin. Hoe meer woorden uit de wolk binnen een zin, hoe beter.
 • Geef een aantal bonuswoorden die de leerlingen in de zin moeten verwerken.
  Bijvoorbeeld  werkwoordsvervoegingen (loopt, liepen/gelopen),    verwijswoorden (hem, haar, die daar) of bijvoeglijk naamwoorden.

 

Vergeet het visualiseren niet!!


Wanneer je de website Pondr gebruikt, realiseer je dan wel dat je erg auditief bezig bent.

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis hebben grote moeite met puur auditieve informatie. Hun werkgeheugen is veel sneller overbelast, wanneer er geen visuele ondersteuning wordt gegeven

“Maar het woord staat er toch?”

Wanneer je de woorden niet voldoende ondersteunt met afbeeldingen of symbolen, zal dit slechter of helemaal niet beklijven bij de taalzwakke leerlingen.
Vergeet dus niet om de woorden of de zinnen te voorzien van een bijbehorende afbeelding.
Maak hier ruimte voor tijdens de verwerking.

Pondr geeft jouw een snelle en handige manier om aan taal te werken

Kun jij nog meer ideeën bedanken voor het gebruik van Pondr in de klas of tijdens individuele ondersteuning?

Geef jouw lesidee hieronder in een reactie!

 

Wie heeft het prentenboek met app gewonnen?

Wie heeft het prentenboek met app gewonnen?

In de afgelopen twee weken heb ik een actie gedeeld rondom de review van het prentenboek Sam en Mia.

Een mooi en duidelijk prentenboek voor de allerjongsten met taalachtertanden, woordenschatproblemen of met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) of SH/D (slechthorend/doof).

 

 

Dit boek behandelt 48 woorden rondom een herkenbaar thema binnen een betekenisvol verhaal, met duidelijke prenten en een bijbehorende app waarmee je het verhaal en de woorden nog eens kunt consolideren.

Heb je dit gemist?

Maar er kan er maar een de winnaar zijn......

Gefeliciteerd Cynthia !

Ik geef jouw naam door aan de schrijvers van het boek en zij nemen contact met je op voor het afleveradres!

Veel plezier ermee met jouw leerlingen! 

Weerwoord van Kentalis online

Weerwoord van Kentalis online

Weerwoord van Kentalis is Online !!

 

Sinds deze maand is de site Weerwoord van Kentalis online. Dat is goed nieuws voor iedereen die werkt met Nieuwsbegrip en leerlingen met een Tos of een taalachterstand.
Deze site is namelijk een superhandig hulpmiddel om de lessen begrijpend lezen en Nieuwsbegrip  op een prachtige manier aan te vullen met woordenschatlessen volgens de methode “Met woorden in de weer”.
Werk je met jongere kinderen, lees dan ook even de tips voor gebruik van deze site in de onderbouw.

 

Wat kun je doen met Weerwoord? 


Bij het vak begrijpend Lezen wordt op scholen vaak gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip.
Kentalis Weerwoord bestaat uit semantisatielessen waar woorden uit Nieuwsbegrip visueel worden gemaakt, zodat leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) deze woorden beter leren te begrijpen.

Bekijk hieronder het filmpje met uitleg.

Met woorden in de weer

De semantisaties zijn gemaakt volgens de methode “Met woorden in de weer”

Nieuwe en lastige woorden uit de lessen van nieuwsbegrip, worden met visuele hulpmiddelen zoals afbeeldingen of filmpjes in een Powerpoint presentatie wekelijks klaargezet door logopedisten van Kentalis.
De uitleg en het aanleren van de woorden gebeurt volgens vaste taalstructuren die we kennen van de methode “Met woorden in de weer”.

Je kent ze wel, de woordparaplu (voor woordcategorieën) , de woordkast (voor tegenstellingen) , het woordweb (voor brainstorm en verzamelclusters) en de woordtrap (voor vergelijkingen)
Elke dinsdagochtend om 12.00 uur verschijnt de nieuwe aanvulling, gemaakt naar aanleiding van de lessen van Nieuwsbegrip van die week.
Altijd up to date en bruikbaar in iedere klas.  En helemaal gratis en vrij toegankelijk voor iedereen!!

Veel leerlingen zullen baat hebben bij deze prachtige presentaties, niet alleen leerlingen met een TOS of een taalachterstand.
Ontzettend bedankt dus aan onze collega’s van Kentalis!

 

Waarom weerwoord?

Kinderen met TOS hebben intensief woordenschatonderwijs nodig waarbij woordclusters worden aangeboden en gedurende langere tijd worden herhaald en ingeoefend. Daarnaast hebben zij breed woordenschatonderwijs nodig, waarbij veel woorden worden aangeboden en in context worden uitgelegd. Weerwoord is bedoeld om de leerlingen beter te laten participeren bij de lessen van Nieuwsbegrip. Weerwoord vervangt niet het intensieve woordenschatonderwijs, dat kinderen met TOS nodig hebben. Het is een ondersteuning en aanvulling.

Weerwoord is volgens mij voor heel veel leerlingen een welkome aanvulling op onze taallessen. Veel leerlingen zullen gebaat zijn bij deze prachtige visuele ondersteuning in de taallessen.

 

Niet alleen handig voor nieuwsbegriplessen

De site Weerwoord is niet alleen handig voor nieuwsbegriplessen. Op een speciale pagina krijg steeds je uitleg over meerdere aspecten en gebruikerstips.

Je kunt er lezen:

 • Hoe je weerwoord kunt gebruiken, voorafgaand aan een Nieuwsbegrip-les.
 • Er wordt uitgelegd hoe je een taalmuur laat aansluiten op jouw woordenschatlessen.
 • Je krijgt tips over het gebruik in de praktijk.
 • Je kunt je inschrijven voor een nieuwsbrief zodat je een melding krijgt bij nieuwe updates.
 • Op de pagina weerwoordlessen kun je  lessen terugzoeken, gefilterd op datum, onderwerp en niveau.
 • Op de pagina Losse weerwoorden vind je semantisaties op inhoud.
 • Je vindt er tips voor consolideerspelletjes. Hieronder heb ik mijn verzameling consolideerspelletjes als download klaargezet.
  TIP: Lamineer en knip ze tot kleine kaartjes. Maak er vervolgens een dagelijkse routine van om twee spelletjes per dag te kiezen.

 

Schooltaalwoorden en losse weerwoorden

Een van de dingen die ik vaak benoem in mijn begeleiding  bij leerlingen vanaf groep 4 is het aandacht geven aan schooltaalwoorden. De site Weerwoord is hier een prachtige aanvulling op.
Op de pagina losse weerwoorden vind je namelijk losse weerwoordlessen gerangschikt,  en het geweldige van die pagina is dat je precies kunt zien welke weerwoordlessen schooltaalwoorden bevatten.
Superhandig dus.

 

Wat zijn schooltaalwoorden?

Schooltaalwoorden zijn woorden die niet direct in de belevingswereld worden geleerd , maar vooral in leesteksten en tijdens les-instructies vaker voorkomen vanaf groep 4.
Ze dragen de betekenis in een zin en ze belichten de logische structuur van een tekst, bijvoorbeeld in het geval van een opsomming (eerst … daarna), een tegenstelling (maar) of een voorwaarde (als … dan). Het gaat niet alleen om dit soort voegwoorden. Schooltaalwoorden fungeren ook vaak als signaalwoorden.
Er staan in teksten vanaf groep 4 heel vaak algemene schooltaalwoorden, vaktaalwoorden en vaktaalspecifieke woorden. Veel algemene schooltaalwoorden zijn zo abstract dat ze vooraf, zonder de omringende tekst, moeilijk uit te leggen zijn.

 Op de site van Weerwoord kun je dus semantisaties vinden rondom schooltaalwoorden, die daardoor ook inzetbaar zijn bij andere teksten en niet alleen bij Nieuwsbegrip.

Aanrader voor begrijpend luisterlessen en leeslessen

De site Weerwoord van Kentalis kan ik van harte aanbevelen aan iedereen die zijn taalonderwijs verder wil optimaliseren en visualiseren. Voor diegene die met jongere kinderen werken kan ik de site ook aanraden om inspiratie op te doen, en ik weet zeker dat er woorden op de pagina “losse weerwoorden” voorkomen die ook terug te vinden zijn in prentenboeken of voorleesverhalen. 

  Tips voor de onderbouw:

  • Lees je prentenboek kritisch door en ontdek welke moeilijke woorden er zijn die lastig zijn uit te leggen. Zoek dan op de site van Weerwoord of er al semantisaties van zijn.
  • Bekijk de semantisaties op de site van Weerwoord en maak een zelfde soort format voor de woorden uit je boek. Wil je de formats digitaal, ga dan naar de site van Rezulto; praktijkmaterialen.
  • Start vanaf groep 1 met een taalmuur, zorg dat hier alles terug te vinden is voor jouw leerlingen op het gebied van taal en het thema van jouw groep.  Wil je meer lezen over de leerlijn woordenschat en het bouwen aan een taalmuur, ga dan via de knop hieronder naar meer uitleg en tips voor bouwen aan een taalmuur. 

  Ga jij de site gebruiken bij jouw lessen?

  Review Duurzame matten voor de Bee-bot en de Blue-bot

  Review Duurzame matten voor de Bee-bot en de Blue-bot

  Review Duurzame matten voor de Bee-bot en de Blue-bot

  De Bee-bot en Blue-bot

  Je hebt ze vast al vaker gezien en erover gelezen. Die handige robotjes waarmee je kinderen de eerste stappen van het programmeren kunt aanbieden. De Bee-bot is de gele variant en de Blue-bot is de doorzichtige variant met meer mogelijkheden zoals programmeren vanaf de iPad.

   

  Mogelijkheden van deze Bots met kleuters

  In een eerder artikel omschreef ik al de vele mogelijkheden van de Bee-bot en de Bluebot voor bij de kleuters.

  Ook beschreef ik daar 10 tips voor gebruik van de Bee-bot in de klas. Klik hier voor het artikel.

  Speciale matten voor de bots

  Pas geleden kwam ik in contact met Suzanne Maas. Zij is de ontwerper van speciale matten voor de Bee-bot en de Blue-bot.

  In mijn eerdere artikel beschreef ik al de standaard matten die te koop zijn maar Suzanne verkoopt speciale matten waar ik zeer benieuwd naar was. Vandaar dat ik haar heb uitgenodigd om deze te demonstreren in mijn klas. Naast de speciale matten voor kleuters en de onderbouw bracht ze ook matten en materialen mee voor de bovenbouw.

  De huismat

  als eerste laat ik je de mat zien met een doorsnede van een huis erop.
  De mat laat een doorsnede van een huis zien waar je veel werkvormen mee kunt bedenken. De diverse onderdelen van het huis zijn voor de kleuters zeer herkenbaar en mooi vormgegeven.

  Met behulp van een grabbelzak liet Suzanne mijn leerlingen een voorwerp grabbelen uit een de zak. Hierin zaten de bekende mini’s van AH maar je kunt er natuurlijk allerlei materialen in stoppen zoals sleutels, een washandje, bestek, etc. De kinderen vonden dit een spannende werkvorm en waren dan ook erg enthousiast.

   

  Andere werkvormen met de huismat

  Naast materialen zoals de mini’s  kun je er bijvoorbeeld ook kaartjes met letters instoppen. De kinderen kunnen dan de Bee-bot laten rijden naar een plaatje op de mat met die begin of eindklank. Een stapje moeilijker is om de kinderen een voorwerp of een activiteit te laten bedenken passend bij de juiste kamer van het huis. Al dan niet met een gegeven begin of eindklank. Zo werk je aan woordenschat en logisch redeneren terwijl je ook met tellen en programmeren bezig bent. Dit vind ik voor mijn leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis een extra leuke aanvulling op het werken met een Bee-bot.

  Deze huismat geeft dus veel mogelijkheden.

  De stadsplattegrondmat

  Op deze mat zie je een stadsplattegrond met eroverheen een matrix. Op de mat staan voor kinderen herkenbare figuren, symbolen en logo’s.
  Door de matrix geeft deze mat heel veel extra mogelijkheden. Bijgeleverd is ook een set met 34 opdrachtkaarten. 

  De mogelijkheden van de stadsplattegrondmat

  Met de opdrachtkaarten kun je de leerlingen vanaf groep 3 door middel van steeds moeilijker opdrachten aan de slag zetten met zowel woordenschat, spelling, rekenvaardigheden als leren programmeren. Het doel is immers steeds om de robot naar het juiste antwoord te laten rijden. De opdrachtkaarten zijn daarnaast zelfcontrolerend,  dus ideaal om een groep zelfstandig mee aan de slag te zetten.
  Op de mat staan ook letters en cijfers, verkeersborden, vlaggen en een matrix.

  Voor mijn kleuters was dit een stapje te moeilijk maar oudere kinderen uit groep 3 – 5 kunnen prima met deze mat aan de slag, bijvoorbeeld door woorden en sommen te maken, of een matrixopdracht op te lossen.

  Waar te koop?

  Beide matten zijn te koop via de site www.beebotlessen.nl

  De matten zijn vervaardigd uit dik en solide vloerzeil. Dit maakt de kwaliteit van de matten heel hoog. Elke mat is makkelijk en compact op te rollen, maar ligt na het uitrollen altijd direct vlak. De mat is geheel kreukvrij en gemakkelijk te reinigen met een sopje. Kinderen kunnen op de mat zitten of lopen, zonder dat deze scheurt of kreukt.

  Naast het gebruik als ondergrond voor de beebot kan de mat ook prima worden ingezet als speelmat voor auto’s of blokken.De matten zijn duurzaam en daardoor ook een stuk duurder.
  De huismat is te koop voor €84,95.
  De stadsplattegrondmat inclusief de opdrachtkaarten is te koop voor €89,95

  Deze prijzen zijn exclusief de robots.

  Meer mogelijheden

  Je kunt de matten gebruiken voor de Bee-bot of de Blue-bot maar heb je nog geen bot, overweeg dan eens de Cubetto. Deze kun je op afstand analoog (met blokken) programmeren. Hierdoor hou je het overzicht over de code en kun je gezamenlijk fouten analyseren en oplossen.

  De Cubetto is onder andere te koop bij bol.com via deze link.

  Naast de matten voor de Bee-bot en de Blue-bot heeft Suzanne ook matten ontwikkeld voor de Ozobot. Hiernaast zie je de mat met het vliegveld. Er is ook een mat voor een voetbalspel. Voor deze matten heb je een Ozobot nodig. Een kleine robot die reageert op kleurcodes waar hij overheen rijdt.

  Voor meer over deze matten en de Ozobot verwijs ik je naar de site van de Maakotheek.

  Mijn mening over de matten

  De matten zijn van een prachtige kwaliteit en zien er  solide uit. Groot voordeel is ook dat ze meteen plat liggen, ook al bewaar je ze in een opgerolde positie. Doordat de matten  kreukvrij zijn, is er dus nooit een probleem met het eroverheen rijden van de bots.  Een groot voordeel is ook dat de matten tegen een stootje kunnen , spelende kinderen of vieze schoenen vormen geen probleem.  Nog een voordeel is dat ze ook prima kunnen worden ingezet als speelmat voor bijvoorbeeld de bouwhoek, je zou de mat hier dus wat langer kunnen laten liggen. Dit is handig maar niet noodzakelijk in mijn ogen. Misschien gaat de uitdaging er dan ook een beetje vanaf?

  De prijs is wel iets om goed over na te denken. Met deze matten kun je veel werkvormen inzetten maar het blijven natuurlijk wel vaste platen. Een mat met dezelfde kwaliteit, maar zonder print zou voor mij een goede aanvulling zijn op deze set. Eventueel met de mogelijkheid om je eigen thema- of lesdoelkaarten erin te schuiven.

  Door de stevigheid en de vele mogelijkheden vind ik deze matten een aanrader voor iedere school die met de Bee-bot of de Bluebot aan de slag wil gaan.

  Ben jij al aan de slag gegaan met de Bee-bot of de Blue-bot?

   
  Gratis luisterboeken in de vakantie

  Gratis luisterboeken in de vakantie

  De vakantiebieb

  Kennen jullie de vakantiebieb, een gratis app met in de maanden juli en augustus gratis e-Books om te lezen? Ben je lid van de bieb, dan heb je ruime keuze, de lijst met gratis titels is iets minder uitgebreid (zeker voor jonge kinderen) maar toch de moeite waard om te bekijken.
  Download hiernaast de gratis app vakantiebieb!

  De Luisterbieb

  Met de gratis app van de luisterbieb heb je keuze uit luisterboeken. Vooral liggend in de zon of bezig met routine taken zoals huishouden, de hond uitlaten of een wandeling is een luisterboek ideaal.
  Download hiernaast de gratis app luisterbieb!

  Even wennen

   

  Eerlijk is eerlijk, ik moest even wennen aan het luisteren. Persoonlijk heb ik het liefst een echt boek (of een e-reader) in handen.Maar het gemak was al snel gewend en ik kan jullie mijn eerste beluisterde titel van harte aanraden.

  Luistertip: “Gebroken” van B.A. Paris.

  Het is een spannend en goed verteld boek. De luisterstem is prettig en het plot is niet helemaal onverwacht maar voor een vakantietitel is het een prima verhaal. Het gaat over een docent aan de middelbare school die in haar zomervakantie een totaal ander persoon wordt doordat er vlakbij haar huis iemand op gruwelijke wijze wordt vermoord. Wie is het, waar is de moordenaar en kan ze zichzelf nog vertrouwen? Spannend dus.

  De luisterbieb voor kinderen.

  Ook voor kinderen en jong volwassenen zijn er enkele gratis titels te vinden in deze gratis app.
  Echter de leukste boeken zijn alleen toegankelijk voor leden. Hier moet je dus wel even inloggen met je pasnummer of opgegeven emailadres.

  Een luisterbieb voor kinderen?

  Natuurlijk is het lezen van een boek of Ebook belangrijk voor de leeskilometers die gemaakt moeten worden in de vakantie.
  En dan toch een luisterbieb?
  Ja hoor, waarom niet? Handig voor achterin de auto op weg naar je uitje of vakantiebestemming.
  Het was voor mij vroeger in ieder geval een uitkomst geweest. Lezen in de auto maakt mij nog steeds wagenziek!
  Bijkomend voordeel: het is lekke rustig op de achterbank! 😉

   

  Download de gratis luisterbieb-app en laat je verrassen!

  Wil je op de hoogte blijven van mijn online trainingen?

  Trainingen, webinars, workshops. Facebook lives met coaching en inspiratie op het gebied van taal en ICT.

  Volg vanuit je eigen huiskamer op jouw eigen tempo en tijdstip mijn trainingsaanbod en workshops.

  Via deze mailinglijst ben je als eerste op de hoogte van de komende events en aanbiedingen.

   

  Bedankt! Je bent succesvol ingeschreven. Ik beloof je dat ik je niet ga spammen, wil je echter toch uitschrijven dan kan dat natuurlijk altijd onderaan elke mail. Bij Gmail en Hotmail komen mijn mails vaak in SPAM terecht. Wil geen enkele mail missen? Voeg mijn mailadres dan toe aan jouw lijst met vertrouwde contacten of bij Gmail aan de mailbox Primair. Groet, Marita

  Pin It on Pinterest