Onderzoekend leren met kikkers!

Onderzoekend leren met kikkers!

Onderzoekend leren met kleuters

Een tijdje geleden kreeg ik bij mijn ICoach opleiding Van Arno Coenders een uitleg en demonstratie rondom onderzoekend leren met kleuters. Je gaat uit van het natuurlijk leren wat ieder kind in zich heeft, de drang om te ontdekken en zelf dingen uit te zoeken. De vraag was hoe je dit kon vormgeven in je klas, begeleiden en toepassen als een terugkerend iets in je leerstofaanbod. Mijn vraag was vooral: “Hoe doe ik dat met mijn (speciale) kleutergroep?”

Eerder schreef ik over mijn onderzoeksvraag rondom zaadjes in de lente.
Lees hier hoe ik kleuters onderzoek heb laten doen rondom de groei van kikkers.

 

 

Onderzoeksvragen bij kleuters!

Onderzoeksvragen bij kleuters!

Onderzoekend leren

Een tijdje geleden kreeg ik bij mijn ICT opleiding van Arno Coenders een uitleg en demonstratie rondom onderzoekend leren. Je gaat uit van het natuurlijk leren wat ieder kind in zich heeft, de drang om te ontdekken en zelf dingen uit te zoeken. Je start met een onderzoeksvraag.  De uitleg was hoe je dit kon vormgeven, begeleiden en toepassen in je klas als een terugkerend iets in je leerstofaanbod.

Een mooie vraag, maar dan wil ik eerst wat meer weten over de achtergronden.
We kregen een inspirerend filmpje te zien van Education scientist Sugata Mitra uit India die een zeer interessant experiment had gedaan in de sloppen van New Delhi:  The hole in the wall. Wat hij heeft gedaan is zeer inspirerend en fantastisch om te zien.

Hierna ben ik het internet opgegaan en heb meer informatie gevonden over “natuurlijk leren”.

Natuurlijk leren

Enkele quotes van de site “natuurlijk leren
“Natuurlijk leren is leren vanuit de behoefte tot zelfontplooiing (intrinsieke motivatie)”
“Natuurlijk Leren zorgt ervoor dat ieder mens (kind) de leerweg vindt die het meest natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. Intrinsieke motivatie is daarbij een voorwaarde. Daarnaast zorgt een krachtige leeromgeving voor optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing”.

Een krachtige leeromgeving is volgens de website van “Natuurlijk leren” een omgeving:

 • waarin veel interacties mogelijk zijn (het sociale aspect van leren).
 • die zo écht mogelijk is (leren in de context)
 • waarin leerlingen kunnen beschikken over de ‘kennisrijkdom’ die in de huidige maatschappij aanwezig is
 • waar docenten erop gericht zijn leren te faciliteren zonder druk uit te oefenen tot leerprestaties 

Deze manier van leren vind je volgens mij ook gedeeltelijk  terug in het model van 21th Century Skills.Model_21e_eeuwse_vaardigheden

21th Century skills

Op de site van Kennisnet kun je ook veel informatie terugvinden over 21th Century skills.

Het schema hierboven  is terug te brengen naar een lijstje wat inderdaad alles dekt op het moment dat je de methodes durft los te laten en durft te gaan werken met kinderen en onderzoekend leren.

Hoe pas je dit toe in een kleutergroep?


Mijn eerste gedachten per onderdeel van bovenstaand schema:

 1. Creatief denken :  Je gaat bijvoorbeeld samen brainstormen over een probleem.
 2. Probleemoplossend vermogen: wat moet je doen om de problemen te bekijken en te overwinnen, bedenk dit samen met je groep of laat ze in groepjes dit bespreken wanneer het zich voordoet.
 3. Computational thinking: dit vind ik een lastige bij kleuters dus deze sla ik even over.
 4. Informatievaardigheden: waar kunnen we informatie vinden, via de iPad of de PC, een boek, een kijkplaat? Geef de kinderen per groepje als het kan ook een Ipad en kijk eens waar ze uitkomen. Je zou nog eens verrast kunnen worden. Vind je dit nog een brug te ver, doe het dan samen met jou  in een begeleide werkvorm per groepje.
 5. ICT basisvaardigheden: hoe zoek je iets op? Gebruik bijvoorbeeld een kinderzoekmachine of de site van kleuterportaal.
 6. Media wijsheid: Samen praten over wat ze zien, is het echt of nep? Hoe weet je dat?
 7. Communiceren: laat ze werken in tweetallen of in groepjes en laat ze samen dingen doen, overleg komt hierdoor spelenderwijs op gang.
 8. Samenwerken: geef ze samen de opdracht en laat ze ook komen tot een gezamenlijk eindresultaat. Geef dit vanaf het begin ook aan als doel van de onderzoeksvraag. Vertel ze dat ze aan het eind van het onderzoek aan elkaar moeten gaan vertellen wat ze hebben gevonden.
 9. Sociale en culturele vaardigheden: het samen overleggen en maken/verzorgen van dingen zal deze vaardigheden ontwikkelen.
 10. Zelfregulering: hoe gedraag je jezelf bij tegenslag of  bij een meninsverschil in je groep.
 11. Kritisch denken: komt logischerwijs vanzelf aan de orde.

Tessa van Zadelhof, van Stichting PRODAS,  zegt hierover in haar opiniestuk op de site van Kennisnet:

“Naar mijn idee vraagt werken aan 21e eeuwse vaardigheden dat je op een andere manier naar onderwijs kijkt. Als leerkracht heb je een nieuwe mindset nodig. Je kijkt en luistert weer echt naar je leerlingen, je kijkt wat er in de actualiteit leeft, je zet technologie (ict) in als het een meerwaarde heeft, integreert vakgebieden en je ontwerpt samen met leerlingen het onderwijs in je klas. Wat willen we leren over dit onderwerp? Wat zijn onze leerdoelen? Op welke manier kunnen we onze doelen bereiken? En dat alles dan het liefst in een betekenisvolle context.”

En vooral dit laatste spreekt mij erg aan:  ICT alleen als meerwaarde en leren vanuit een betekenisvolle context.

Onderzoekend leren in een (speciale) kleutergroep?

Via Arno Coenders kregen wij daarvoor een soort format voor een les over onderzoekend leren met 21th Century Skills. Hij noemt het een SOLE (Self organized Learning Experiment) en het werkt eigenlijk verbazend simpel. Je bedenkt een uitdagende onderzoeksvraag naar aanleiding van je thema, je les of iets wat op dat moment betekenisvol is voor jouw leerlingen. Het kan toegepast worden in groep 1 tot 8.

Er zijn een aantal regels voor een SOLE:

 1. De kinderen mogen in (zelfgekozen) groepjes of tweetallen aan de slag met de onderzoeksvraag.
 2. De groepjes mogen bij elkaar kijken om ideeën op te doen, dit is geen afkijken maar inspiratie opdoen.
 3. Er mag per groepje maximaal 1 iPad of Computer worden gebruikt, de rest van de informatiematerialen mag van alles zijn.
 4. Per groep  geef je een groot papier waarop ze hun onderzoek mogen uitbeelden op wat voor manier dan ook.
 5. De groepjes moeten na afloop hun resultaat (produkt en/of papier) aan elkaar laten zien en vertellen wat ze hebben gevonden of hebben gemaakt.

Voorbeelden van een goede onderzoeksvraag voor de onderbouw:

 1. Hoe zorg je voor een veilig hok voor de kippen zodat de vos hun eieren niet kan stelen?
 2. Hoe komen de boerderijdieren over een sloot? (Maak een opstelling van dieren en een sloot om het uit te beelden).
 3. Hoe groeien kikkers?
 4. Op wat voor ondergrond groeien plantenzaadjes het best?
 5. Wat voor soorten stenen bestaan er allemaal en hoe kan dat?
 6. Wat gebeurt er precies met een boon wanneer die gaat ontkiemen en wat heeft hij nodig?

Voor een midden of bovenbouwgroep pas je uiteraard de vragen aan, bij het niveau van je groep. Je kunt dan vragen bedenken samen met je groep naar aanleiding van een thema uit de methode, een project of een nieuwsitem.

Hieronder zie je mijn uitgewerkte onderzoeksvraag bij kleuters.

sole_tuinkers

Een kort verslag.

Het gesprek over de moestuintjes van AH was het uitgangspunt. Een groot aantal leerlingen was daar thuis al druk mee aan de slag. Dit was het startpunt.  

We hebben daarna samen bedacht waar we iets zouden kunnen vinden over het groeien van zaadjes. “Een filmpje op het digibord juf”, was het antwoord. Dat hebben we dus eerst bekeken via onze Yurlspagina.

Het gesprek heb ik daarna ietwat gestuurd naar het zand van de moestuintjes en mezelf hardop afgevraagd of ik ook wat anders in de bakjes zou kunnen stoppen.
Ik wilde dit vanuit de kinderen laten komen maar het bleek dat dit toch enigszins aangedragen moest worden.
De verschillende materialen had ik in de kring voor mij liggen. De moestuintjes met tuinkers, de watjes, de sponsjes en de stukken papier.
Naar aanleiding van de vraag heb ik eerst een stemmingsronde gehouden over wat ze zelf dachten dat het beste zou groeien.
Dit heb ik verbeeld met een grafiek. Na dit gesprek gaf ik ze een bak per groepje en moesten ze hun zaadjes planten in vier bakjes met verschillende ondergronden.
Dit heb ik wel per groepje begeleid. Daarbij kregen ze een schema met wie er op welke dag een foto mocht nemen en water mocht geven.
De kinderen waren enthousiast en dachten eigenlijk allemaal dat alleen zand goed genoeg zou zijn voor de zaadjes om te groeien.
Een aantal kinderen (de helft) durfde ook te gokken op de watjes. Waarschijnlijk door eerdere ervaring?
Gaandeweg de week kwamen de verwondering en de vragen op gang. Waarom groeide er bij de ene groep meteen al iets en bij de andere niets? Wat gebeurde er bij teveel water, en wat bij te weinig water? Wat groeide meteen goed en wat totaal niet?

En hier wat foto’s van het onderzoek

Het heeft een week geduurd.Foto 05-04-16 12 46 21 Hiernaast zie je de bak die ik per groepje op de tafel had staan en het schema waarop ze konden lezen wie er elke dag aan de beurt was om een foto te maken en water te geven.20160406_104555

 

 

Op de klassendeur hing ik elke dag een foto erbij van het verloop van de groei van de zaadjes.

De kinderen hadden op deze manier dus geen groepspapier  waarop ze iets uitbeelden maar een fotoserie.

 

Tijdens de presentatie waren de kinderen wat onwennig.
Ze moesten vertellen wat er gebeurd was en wat ze ervan hadden geleerd. Wat vonden ze vreemd en wat wilden ze er nog meer over kwijt? Ik heb hiervan een  visualisering gemaakt.
Ons woordcluster van LOGO3000 (zich afvragen-onderzoeken-ontdekken) kwam meteen mooi terug in dit onderzoek.

Mijn mening over onderzoekend leren

Je begrijpt wel dat  deze werkvorm mij ontzettend aanspreekt.

De kinderen waren betrokken, we hebben veel taal gebruikt en het presenteren aan elkaar ging verrassend goed voor een eerste keer.
Een aantal collega’s in andere bouwen hebben het ook uitgeprobeerd en hun reacties:
“Wauw, de kinderen waren allemaal super betrokken”
“Een groep leerlingen vroeg meteen wanneer we het weer gingen doen, want dit was véél leuker dan uit boeken leren”.
“Wat een samenwerking en wat een betrokkenheid”

Je snapt het al, we gaan hier zeker mee verder.
Heb jij het ook wel eens uitgeprobeerd in jouw groep? Ik zeg zeker doen! Laat het los, doe een stapje achteruit en kijk wat er gebeurt.
Je zult versteld staan.

20160413_142051.jpg

Ga jij al aan de slag met onderzoekend leren?

Laat hieronder jouw ideeën achter

Een rekencircuit voor kleuters!

Een rekencircuit voor kleuters!


Dit is een artikel naar aan leiding van een aantal vragen op mijn facebookpagina over het #rekencircuit bij kleuters, waarover ik had gepost,
Veel vragen waren vooral:  Wat doe je dan allemaal? Met welk doel zet je het in?  Hoe organiseer je zo’n rekencircuit? En hoe vaak zet je het in? Op al deze vragen en meer kun je hier de antwoorden lezen. Met als extra cadeautje een download met 55 activiteiten voor het rekencircuit ter inspiratie. Veel plezier ermee!
Lees hier het hele artikel.

 

Kerstmis

Kerstmis

Kerstmis

Sinterklaas eruit, kerstboom erin!

 Bij ons op school worden er al jaren op de eerste werkdag na het sinterklaasfeest de kunstkerstbomen rond gebracht door de conciërge. 

Heerlijk hoe dat altijd op het meest ongelegen moment komt trouwens, wanneer je net alle kinderen geboeid hebt met een spannend verhaal bijvoorbeeld.
Daar gaat de deur van het klaslokaal open en de conciërge vraagt of en 20151208_094440waar je de boom wilt hebben.
Weg concentratie, alle kleuters hangen nu uiteraard aan de lippen van deze kerstbomen-man. En terecht eigenlijk wel want wat is er nu leuker dan een kerstboom die….. (hé wat vreemd ?)….  in een vierkante doos zit.

 

 

Boom versieren of een rekenles?

Maar de juf is de beroerdste niet, dus aan de slag. De groep is er klaar voor, de boom mag versierd worden.

Elk jaar weer een leerzaam moment want hoe doe je dat allemaal?
Die boom moet ook echt in elkaar gepuzzeld worden en die stukken hebben verschillende maten. (Aha, de rekenles is geboren.)
Geweldig om dit samen uit te vogelen, het breedste stuk onderaan en het smalste bovenin. Daarna de ballen, of toch eerst de slingers, en de lampjes dan?
Logisch redeneren, oorzaak-gevolg relaties ontdekken, samen praten met heel veel woordenschatontwikkeling en natuurlijk  de beleving van samen iets moois creëren.
Dit jaar was er een slimmerik die wist te vertellen dat er kleurenstickers op de boom en de takken zitten. Die had er dus duidelijk thuis ook zo een.

Natuurlijk viel er ook nog een bal kapot, o jee!! 

Vervolgens liet ik er nog eentje (per ongeluk?) vallen maar die stuiterde terug omhoog???? ” is glas juf, en niet  plastic, die wel”
“Inderdaad, die ene is van glas en die andere is van plastic” heb ik daarna de taaluiting volledig en in goede vorm terug gegeven. Prachtige taalmomenten voor ons TOS groepje.

Na enig gepuzzel zat de boom in elkaar, het bekijken van de vorm, het zien van de driehoek, het benoemen van korte en lange takken, het brede en smalle deel, de punt en de stam. Heel veel woordenschatontwikkeling dus. Daarbij kwam het mooie woordcluster rondom doodmoe en gapen goed van pas. Want van zo’n boom optuigen en versieren word je pas écht doodmoe!

 Kerst in de hoeken

Vorig schooljaar hadden we de huishoek teruggebracht in oorspronkelijke staat met als enige toevoeging wat kleding voor Maria, Jozef, de herders en natuurlijk het kindje Jezus in doeken.
Na de drukte van de sinterklaashoek was dit een verademing. Daar hebben we nu ook weer voor gekozen. Wij bekijken per jaar hoe de groep reageert en hoe de prikkelgevoeligheid is op dat moment. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld ook nog een kerstman-pak maar ik denk dat we het dit jaar maar in de doos laten zitten.  Dat mag de pret echter niet drukken zoals jullie hier zien.  En dat het ezeltje rendier-oren kreeg, gaf meteen weer een leuk gespreksonderwerp!

Zoals je ziet was het vorig jaar ook erg leuk toen er een rendier met een slee werden gemaakt in de bouwhoek.

Wanneer je zo’n leuk en creatief idee op de foto zet, kun je dit het volgend jaar weer als inspiratiefoto ophangen in de bouwhoek natuurlijk.

Kerst in het schrijfatelier en op de verteltafel

Vorig schooljaar hadden we de huishoek teruggebracht in oorspronkelijke staat met als enige toevoeging wat kleding voor Maria, Jozef, de herders en natuurlijk het kindje Jezus in doeken.
Na de drukte van de sinterklaashoek was dit een verademing. Daar hebben we nu ook weer voor gekozen. Wij bekijken per jaar hoe de groep reageert en hoe de prikkelgevoeligheid is op dat moment. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld ook nog een kerstman-pak maar ik denk dat we het dit jaar maar in de doos laten zitten.  Dat mag de pret echter niet drukken zoals jullie hier zien.  En dat het ezeltje rendier-oren kreeg, gaf meteen weer een leuk gespreksonderwerp!

Zoals je ziet was het vorig jaar ook erg leuk toen er een rendier met een slee werden gemaakt in de bouwhoek.

Wanneer je zo’n leuk en creatief idee op de foto zet, kun je dit het volgend jaar weer als inspiratiefoto ophangen in de bouwhoek natuurlijk.

Kerst in de kleuterklas, een super leuke combinatie!

Hoe vier jij kerst in de klas?

Herfst in de klas

Herfst in de klas

Heerlijk de herfst is er weer.

Ik vind dit zelf toch wel een van de meest sfeervolle seizoenen van het jaar. De natuur krijgt prachtige kleuren en er gebeurt van alles in de lucht en op de grond.

Voor heel veel onderdelen van de herfst heb ik op mijn Yurlspagina aparte boxen verzameld.
Je kunt op zoek gaan naar paddenstoelen, spelen met wind of kijken naar het veranderende weer. En natuurlijk niet te vergeten al die prachtige herfstvruchten die je ineens overal kunt verzamelen.

Kijk daarvoor ook eens op mijn Yurls pagina’s over de herfst, het weer , heksen of de speciale pagina over Wouter kabouter, het schattige kaboutermannetje uit het project van Juf Henrike van den Hurck.

Zij heeft een heel leuk project geschreven en alle digitale links die je hiervoor nodig hebt staan op deze pagina bij elkaar.

In de rekenhoek

Hier is het bij ons deze weken dus ook tellen geblazen met al die eikels, noten en kastanjes.

Lees hier meer over mijn rekenhoek.

Herfst, ook In de themahoek.

Hier is een herfsthuisje voor kabouters of heksen natuurlijk niet weg te denken. Een herfst-verteltafel, om verhalen uit boeken na te spelen, of je zelfgemaakte verhaal te filmen met een stopmotion video.

Materialen kopen?

Het mooie is ook dat er bij winkels als Xenos en Action genoeg leuke versieringen te koop zijn voor je thematafel of je themahoek. Slecht voor je portemonnee maar probeer je klassenbudget hiervoor te gebruiken en kies materialen die je jaarlijks kunt hergebruiken.

Deze materialen kocht ik bijvoorbeeld dit jaar voor ons project bang mannetje en het heksenhuisje. Spinnen voor de heksensoep en een rammelend geraamte voor de donkere hoek.

Creatief uit je dak!

Voor de creatievelingen is er ook genoeg te verzinnen, kijk daarvoor gerust eens op mijn pinterestbord:  Herfst in de klas. Hier vind je ook heel veel lesideeën en leuke creatieve voorbeelden voor dit leuke seizoen.

En natuurlijk mag een uitstapje naar het bos niet ontbreken!

Ga met je groep het bos in, laat ze ontdekken, laat ze genieten, ruiken, voelen, zich verwonderen. En wanneer je het echt niet laten kunt, mag je natuurlijk  best een kleine opdracht aan dit bezoekje koppelen. Maar laat die opdrachten vooral doe-activiteiten bevatten.

Op internet zag ik een herfstbingo, zoek alle materialen bij elkaar in een eierdoos. Dit wordt later eventueel een mooi knutselobject  of schattenkistje. Of ga met de leuke aftekenlijst van doenkids op pad. Maak mandala’s van de meegebrachte herfstschatten, enzovoorts.

Maak een echt  woordweb!

Wanneer je aan het einde van het thema bent (of aan het begin) kun je op een leuke manier de woorden laten benoemen. Doe dit met een echt woordweb. Je neemt een bol flinke stevige wol, zodat hij niet snel knoopt. Laat de kinderen die de bol in hun handen krijgen een herfstwoord noemen, daarna gaat de bol verder naar iemand anders. Zo ontstaat een prachtig “woordweb”.

Hebben we alle wol gebruikt, dan leggen we het web op de grond, hoe ziet het eruit? Lijkt het op een echt spinnenweb? Waar is het anders?

Wat doe jij met je digibord?

Wat doe jij met je digibord?

Een digibord, smartboard of touchscreen?

Heel veel lokalen in het land zijn inmiddels voorzien van een digitaal schoolbord. Of dat nu een smartboard, een prowisebord of een HD touchscreen is, digitale schoolborden zijn al redelijk ingeburgerd in ons onderwijs.

Toch blijft de onderbouw, en dan met name de kleuterklas, een beetje achter deze trend aan hobbelen. Ik spreek veel mensen uit het regulier onderwijs die bijvoorbeeld een verrijdbaar bord hebben voor drie groepen met een gebruikersrooster. Dit komt dan in de praktijk soms slecht uit de verf. Het zit niet in je dagelijkse routine om het bord te gebruiken en het bord blijft daardoor in een hoekje staan. Of je hebt zo’n fanatieke collega die het bord claimt en vervolgens is er nog maar 1 groep die er iets mee doet. Doodzonde vind ik dat.

Wat zijn de voordelen van een digibord bij kleuters dan wel?

 1. Je hebt de perfecte visuele ondersteuning altijd bij de hand en met internet ben je binnen enkele seconden voorzien van een passend plaatje bij een verhaal.
 2. Je kunt een digitaal prentenboek bekijken en bespreken. Bewegende prentenboeken zijn ook nog eens interactief waardoor je er een perfect kringmoment rondom taal mee kunt creëren.
 3. Voor educatieve uitzendingen van schooltv zijn ze natuurlijk geschikt vanwege het grote beeld.
 4. Tijdens een werkles kun je er een kind of een klein groepje mee aan de slag zetten. Je traint daarmee meteen een aantal dingen tegelijk. Communicatieve vaardigheden en coöperatief werken wanneer het een groepje is. Zelfstandigheid en zelf ontdekkend bezig zijn bij een individuele leerling.
 5. Daarnaast heb je natuurlijk ook het leerdoel van de digbordtool zelf, en tools zijn er voldoende aanwezig, ook gratis.

  Maar waar vind ik die tools dan allemaal?

Hiervoor is het concept Yurls bedacht. Handige links en websites op een rijtje en door middel van een simpele klik te openen.
Op mijn eigen Yurls : Juf Marita heb ik een speciale pagina gemaakt om inspiratie te geven voor het digibord.
In een eerder artikel beschreef ik al mijn eerste 5 favorieten voor het digibord. In dit artikel vul ik dit lijstje wat verder aan.
Op mijn yurlspagina beschrijf ik namelijk 12 tips voor het digibord waarmee je direct aan de slag kunt. Hier vind je dan ook meteen de links naar de betreffende tools.dagopening

Hier heb ik per tool nog wat extra tips bij elkaar gezet.

 

1. Dagopening

Gebruik je digibord als routine bij je inloop of dagopening. Voor tips rondom dagopening verwijs ik naar mijn vorige artikel. Laat je leerlingen echter ook eens  met een site zelf allerlei dingenijntjen ontdekken. Leuke gesprekken zullen het resultaat zijn.

2. Praatplaten

Zet praatplaten aan op je digibord. Zoek ze via de speciale sites of via google. Zijn de platen te klein? Gebruik bij google chrome in je rechterbovenhoek van je scherm de knop “aanpassen en beheren” , scroll naar  zoom en maak de plaat zo groot als jij wilt.Met een praatplaat zijn trouwens weer talloze ideetjes te bedenken.
Laat ze in tweetallen het spel met elkaar spelen “ik zie, ik zie wat jij niet ziet..” Zo krijg je mooie taalmomenten.
Zet er met gynzy de glasplaat overheen en laat ze elkaar opdrachten geven om dingen op de plaat te omcirkelen.
Geef coöperatieve opdrachten zoals:  “leg evenveel blokken op een stapel bij het digibord als dat er paddenstoelen op de plaat staan”.

3. Digibordlessen

Digibordlessen op het digibord. Ideaal om als verwerking of opening van een thema samen te bekijken maar ook prima geschikt tijdens een werkles om een tweetal of individuele leerling zelfstandig ermee te laten werken.

4. Muziek en zingen

Muziek op je digibord. In deze box vind je diverse links naar sites vol kant en klare links 

muzieknaar liedjes. Soms nog per thema gerangschikt. Nog meer doen met muziek en je digibord? Kijk dan eens hier rond.

5. Foto’s op het digibord

Alle foto’s die je maakt kun je gratis in een online fotoalbum zetten via de website Mijnalbum.nl Je kunt de foto’s vanuit dit album ook makkelijk delen met ouders via de mail.  Je kunt het album op je digibord aanzetten als diashow. Leuk als afsluiting van een thema of periode. TIP: Wanneer je ze per thema verzamelt zijn ze makkelijker terug te vinden. Ook is het handig om een foto te gebruiken als middel om voorkennis op te halen over iets waar je mee verder wilt gaan. Je kunt dan de foto van die activiteit die je een tijdje geleden hebt gedaan gebruiken om de kinderen weer meteen actief bij je onderwerp te betrekken.
Ben je handig met de computer? Maak dan een online prikbord met foto’s (en tekst) via padlet.

6. Yurls, de linkverzameling

Maak een yurls voor je groep met een beperkt aantal pagina’s waarop de kinderen liedjes kunnen zoeken maar ookfoto leerlingenyurls links rondom het actuele thema. Hierover kun je in een ander artikel op deze site uitgebreid verder lezen.

 7. Gynzy software

Laat kinderen tijdens het zelfstandig werken individueel of in tweetallen aan de slag gaan met software die op school aanwezig is. Denk aan Gynzy, Ambrasoft of Bas gaat digitaal.

 

8. Thinglink

Gebruik speciale ICT tools zoals een webpad, een gynzyles, of een kant en klare thinglink. Dit is een interactieve praatplaat met achter ieder icoontje een link naar een liedje, filmpje of internetspel.

thinglink9. Vrij tekenen

Laat de kinderen vrij tekenen of geef ze een opdracht op het digibord zoals je eigen naam schrijven. TIP: leuk om de gemaakte kunstwerken te bewaren in een digitale portfolio.|

20150422_101432

10. Verhalen maken

Met de site Storybird kun je samen met je leerlingen of een klein groepje een verhaaltje maken op het digibord. Samen nadenken over begin, midden en einde van een verhaal, logisch rangschikken, tijdsbesef, beurtgedrag, enz. train je door middel van deze mooie tool. TIP: Laat kleuters die wat meer uitdaging nodig hebben eens zelf aan de slag gaan en een verhaal maken wat ze daarna aan de klas mogen presenteren.

storybirdIs dit nog te moeilijk voor jouw groep, probeer dan eens Wepboek!

 

Bonustips

 

1. Gynzy op je digibord.

 

 

Ik heb hier al vaker over geschreven.
Heb je een account dan weet je dat er kant en klare lessen zijn rondom letters, taal, rekenen en meer. Ook kun je zelf lessen maken of aanpassen.
De kant en klare zelf controlerende tools kun je klaar zetten achter elkaar om als zelfstandige werkopdracht te gebruiken en sinds een tijdje is er ook gynzykids. Voor meer informatie verwijs ik je door naar mijn artikel over Gynzykids met kleuters, ja dat kan!

2. Mindmappen

Maak een mindmap met een speciale site of gewoon met een tekenprogramma. Vind je dit te moeilijk gebruik dan de google-zoekfunctie (met Safe search) om plaatjes te zoeken voor bij je mindmap.
lees meer hierover in dit artikel. Lees mijn artikel over mindmappen voor meer informatie.
safe_search

 

Heb je interesse in een workshop digibordinspiratie op jouw school?

Wil jij creatief aan de slag met taal en ICT?
Ontvang nu de kortingscode!

Volg vanuit je eigen huiskamer op jouw eigen tempo en tijdstip mijn online trainingen en masterclasses.

Via deze mailinglijst ontvang je meteen een kortingscode voor mijn nieuwste jaarprogramma.
Ook ontvang je als eerste het laatste nieuws over de Digitaalspeciaal Online Academy.

Bedankt! Je bent succesvol ingeschreven. Ik beloof je dat ik je niet ga spammen, wil je echter toch uitschrijven dan kan dat natuurlijk altijd onderaan elke mail. Bij Gmail en Hotmail komen mijn mails vaak in SPAM terecht. Wil geen enkele mail missen? Voeg mijn mailadres dan toe aan jouw lijst met vertrouwde contacten of bij Gmail aan de mailbox Primair. Groet, Marita

Pin It on Pinterest